Dit is de website van Koko Noko, gevestigd te Weert. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Koko Noko accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Koko Noko is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Koko Noko, wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden van Koko Noko die op deze site van toepassing zijn. Deze website kan links naar websites van derden bevatten en Koko Noko is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Koko Noko. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koko Noko. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een email naar [email protected]